WAAROM WE GELOVEN WAT WE DOEN & DOEN WAT WE GELOVEN

VASTSTELLING

De wereld verandert snel, maar de ruimte is traag.
Plus: ze wordt te weinig ingezet als bondgenoot van de maatschappij in continue verandering.

MISSIE

Ruimte creëren die maatschappelijke evoluties actief stimuleert en ondersteunt.
— Figuurlijke ruimte: veilige omgeving om te innoveren vanuit een open mindset. 
— Fysieke ruimte: kwaliteitsvolle omgeving om het leven ten volle en duurzaam te beleven.

OVERTUIGING

LiPS overspant het leven, de mensen en de ruimte
bij de conceptie en vormgeving van duurzame en intelligente ruimtelijke ontwikkelingen,
waarin de kwaliteit van de leefomgeving en de mensenschaal centraal staan.

— bridging Life.People.Space

RESULTAAT

LiPS formuleert innovatieve kwaliteitsvoorstellen voor maatschappelijke uitdagingen. 
Vernieuwende ideeën bieden een meerwaarde aan ruimte en maatschappij.
Creativiteit wordt ingezet om de haalbaarheid te garanderen (technisch, sociaal, financieel en politiek).