PARTNERS & TEAM

Advies- en studiebureau LiPS bundelt de krachten van:

— architect en urban planner Lieve De Cock
— CONIX RDBM Architects, met de architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en Frederik Jacobs

LiPS gelooft in het uitpuren van de relatie tussen leven, mensen en ruimte bij het formuleren van innovatieve en toekomstgerichte kwaliteitsvoorstellen. Die bieden zo het antwoord op de uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen – van vandaag en morgen.

LiPS gelooft in een multidisciplinair expertenplatform op maat van de opdracht. Dat brengt interne en externe deskundigheid samen, diverse werkvelden, leeftijden, genders en culturen. Die mozaïek is onontbeerlijk om met een open blik een onderbouwd en toekomstbestendig voorstel te bedenken en uit te werken.

LiPS ziet de opdrachtgever als actieve participant in het definiëren van het speelveld waar ruimte en maatschappij elkaar kruisbestuiven.

Elke opdracht vertrekt vanuit een breedgedragen ‘wij’-verhaal.


ONZE WAARDEN

Maatschappelijk verantwoord

— relevante meerwaarde voor maatschappij en ruimte
— verruiming en verdieping van kennis – door opleidingen, onderzoek en het leven naast de job

Toekomstgericht

— innoverend
— kwalitatief en duurzaam
— klimaatintelligent
— blik op morgen met concrete resultaten vandaag

Zorgzaam voor klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders

— dialogerend vanuit open houding
— actief samenwerkend

integer

— eerlijk en betrouwbaar
— respectvol
— rechtvaardig
— professioneel

Wij-speler

— kwaliteitsgericht in een veilige, stimulerende omgeving
— in team spelend – door delen van kennis en ideeën, en kruisbestuiving
— nieuwsgierig en weetgierig