LiPS staat voor innovatieve kwaliteitsvoorstellen voor maatschappelijke uitdagingen,
die op een toekomstgerichte manier de brug maken tussen het leven, de mensen en de ruimte.